Software

Platformă de management al contractelor de delegare pentru transportul public

Sistem pentru managementul inputurilor Agricole – fundația READ ; aplicația AGRIM

Platformă integrate de managementul proiectelor și a grupurilor țintă pentru Asociația Vis Juventum

Training

Training planificare strategică și guvernanță corporativă pentru proiectul „Planificare Strategică şi Implementarea de Proceduri pentru reducerea birocrației în Municipiul Baia Mare şi Zona Metropolitană” finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020

Training planificare strategică pentru proiectul „Fundamentarea deciziilor și măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni la nivelul UAT Municipiul Bistrița” finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020

Expertiză externă

Elaborare Strategie Smart City Constanța – consolidarea capacităţii administrative a  UAT Municipiul Constanţa prin dezvoltarea capacităţii de planificare strategică şi prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare şi management a documentelor administrative

Elaborare Strategie Smart City Mediaș

Elaborare Ghidul Solicitantului pentru proiectele finanțate prin POR și POCU – Gal Baia Mare